PROPONUJEMY TURNUSY AMBULATORYJNE W RAMACH UMOWY Z NFZ NA PODSTAWIE POTWIERDZONYCH PRZEZ NFZ SKIEROWAŃ LUB PEŁNOPŁATNIE BEZ SKIEROWANIA.

przychodnia0

Turnus rozpoczyna konsultacja lekarska (pełnopłatnie koszt 60 zł, na skierowanie NFZ bezpłatnie) w wyniku której ordynowane są zabiegi. Pacjent zobowiązany jest przedłożyć lekarzowi aktualne wyniki badań: OB, morfologia krwi, badanie moczu, EKG i RTG klatki piersiowej.

W ramach leczenia ambulatoryjnego w naszych zakładach przyrodoleczniczych pacjentowi przysługują (na skierowanie) 3 zabiegi dziennie. Istnieje możliwość dokupienia większej ilości zabiegów (po ordynacji lekarza) zgodnie z obowiązującym cennikiem.

Każdy pacjent, który otrzymał potwierdzone skierowanie na leczenie uzdrowiskowe w trybie ambulatoryjnym przez właściwy oddział NFZ jest zobowiązany uzgodnić termin rozpoczęcia leczenia z zakładem lecznictwa uzdrowiskowego, do którego otrzymał skierowanie nie później niż 14 dni przed planowaną datą rozpoczęcia leczenia.

Uwaga !
W przypadku nie uzgodnienia terminu,pacjent może zostać nie przyjęty przez lekarza w dniu rozpoczęcia kuracji z powodu braku wolnych miejsc.

Przyjęcia kuracjuszy ambulatoryjnych w Przychodni Uzdrowiskowej
od poniedziałku do piątku
w godz. 7.30 – 13.00

Szczegółowe informacje:

Przychodnia Uzdrowiskowa
tel. 41 370 32 77
41 370 32 70

Busko-Zdrój, Park Zdrojowy, ul. 1 Maja 14 w godzinach 7.30 – 14.00
Opłaty za Turnusy Ambulatoryjne przyjmuje Kasa Planowania Zabiegów w Przychodni Uzdrowiskowej.

e-mail: planowanie@ubz.pl

Proponujemy Państwu wykupienie posiłków w naszym centrum żywienia.
Całodzienny koszt wyżywienia
wynosi 40 zł.
Istnieje możliwość wykupienia poszczególnych posiłków:
Śniadanie 20.00 zł w formie bufetu szwedzkiego w Sanatorium Marconi
Śniadanie w pozostałych obiektach Spółki 8.00 zł
Obiad  20.00 zł
Kolacja 12.00 zł

Nie zwracamy kosztów za niewykorzystane posiłki i zabiegi.
Turnusy ambulatoryjne bez zakwaterowania.
Zakwaterowanie i wyżywienie we własnym zakresie.